Etkinliklerimiz

İngilizce

İngilizce

Çocuklarımızın çok küçük yaşlardan başlayarak çift dillilik becerilerini kazanmaları ve geliştirebilmeleri için İNGİLİZCE eğitim programı uyguluyoruz.

Öğrencilerimizin dilbecerilerinigeliştirmeleri için ikinci bir dille tanıştırıyoruz. Amacımız; öğrencilerin kendilerini farklı bir dil konuşulan ortamda rahat hissetmelerini sağlayacak geniş bir kelime dağarcığı kazandırmak, temel kalıpları anlamalarını sağlamak ve bu kalıpları günlük hayatlarında kullanmalarına temel oluşturmaktır. Bunun yanı sıra öğrencilerimizi motive ederek, onlara daimi bir dil öğrenme sevgisi aşılamakta amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Sağlıklı bir dil gelişiminin en bilinçli şekilde desteklenmesi gereken dönem, okul öncesi dönemdir. Yabancı bir dil öğrenmenin temelleri çocukluk döneminde atılmaktadır.

3-12 yaşlarında alınan yabancı dil eğitimi, hem kalıcı hem de kolay olması bakımından idealdir.
• Çocuklarımızın oyun yoluyla İngilizce ile tanışmalarını sağlamak
• Konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmek
• Şarkı, parmak oyunu ve tekerlemeler yoluyla kelime bilgilerini artırmak
• Kendi kullandıkları dilin dışında, farklı dillerin kullanıldığının farkına varmalarını sağlamak.

© 2013 Deha Çocuk Akademisi & Gündüz Bakım Evi | www.dehacocukakademisi.com