Etkinliklerimiz

Türkçe Dil Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri

Şiir, Şarkı, Grup Oyunları
Okul öncesi eğitimde kazandırılması gereken önemli alanlardan birisi de dili doğru ve etkili kullanma becerisidir.Çocuğun dili etkili ve doğru kullanma becerisini kazanması,bir modeli gözlemlemesi ve gözlemlediklerini uygulayabilmesi için uygun eğitim ortamlarının düzenlenmesine bağlıdır.Günün ilk saatlerinde verimli geçirilen bir anadili etkinliği eğitim planının başarısını doğru orantıda etkilemektedir.

Ana dili etkinlikleri:

 • Çocukların doğru öğrenip kullanma becerilerini
 • Soyut düşünme ve problem çözme yeteneğini
 • Akılda tutma,düşünme,kelimeler arası ilişki kurma
 • Düşüncelerini ifade etme
 • Toplumsal rolleri öğrenme
 • Sorumluluk alma ve aldığı sorumluluğu yerine getirme gibi beceriler kazandırır.
Ana dili etkinlikleri 3 bölümde verilir:
1.Hikaye öncesi etkinlikler
 • Bilmeceler
 • Tekerlemeler
 • Parmak oyunları
 • Şiirler
2.Hikaye anlatım

3.Hikaye sonrası etkinlikler
 • Öykü oluşturma
 • Anlatma
 • Canlandırma
 • Doğaçlama
 • Dramatizasyon ve taklit etme

© 2013 Deha Çocuk Akademisi & Gündüz Bakım Evi | www.dehacocukakademisi.com