Etkinliklerimiz

Masa Oyunları

Masa Oyunları

Lego, Puzzle, Oyun Hamuru
Oyun, bütün gelişim alanlarını(bedensel, psiko-motor, sosyal, duygusal, bilişsel)destekleyen çocuk merkezli genel çerçeve programında,en doğaçlama ve etkili öğrenme ortamını oluşturmaktadır.

Oyun ile çocuklar;

 • Mutluluk ve heyecan duyar
 • Taklit yeteneğini arttırır.
 • Hayal gücünü geliştirir.
 • Gerçek yaşama alışmada beceri kazanır.
 • Aktif katılımda bulunurlar.
 • Kendi inisiyatiflerini kullanırlar.
 • Üretim ve yaratıcılıkları gelişir.
 • Özgüven kazanırlar.
 • Esnek ve doğaçlama hareket ederler.
 • Dış dünya ve diğer kişilerle iletişimleri artar.
 • Fiziksel enerjilerinin fazlasını harcarlar.
 • Ruhsal gerilimleri ve kaygıları azalır.
 • Kişilikleri gelişir.
 • Neyi yapıp neyi yapmadıklarının farkına varırlar.
 • Kendilerini tanırlar.
 • Empati duyguları gelişir.
 • Hoşgörü, kabullenme duyguları gelişir.
 • Kurallara uymayı öğrenirler.
 • Problemlerine çözüm getirmeyi öğrenirler.
 • Belli bir disiplin içinde düşünmeyi öğrenirler.
 • Kendi cinsiyetleri ile özdeşleşirler.
 • Alışkanlıklar kazanırlar.
 • Toplumsal rolleri benimserler.
 • Araştırmayı öğrenirler.
 • Uzlaşmayı öğrenirler.
 • Kendilik değerleri artar.
 • Kendilerini ifade etmeyi öğrenirler.
 • Sorumluluk duyguları gelişir.
 • Tekrar yoluyla becerileri artar.
 • Başarısızlık kaygısı duymazlar.
 • Taklit ve uyum yoluyla dış dünyaya uyum sağlarlar.
 • Risk almayı öğrenirler.
 • Ödül ve ceza olmaksızın olayları yaşarlar.
 • Neden sonuç ilişkilerini öğrenirler.
 • Duygusallık ve bilinçlenme kazanırlar.
 • Ritim duyguları gelişir.
 • Kavramları gelişir.
 • İç çatışmalarını ortaya koyarlar.
 • Bildiklerini(bilgilerini)organize ederler.
 • Yeteneklerini keşfederler.
 • Disiplin kazanırlar ve demokratik ortama ilk adımlarını atarlar.
 • Tercihlerini kullanabilirler.
 • Kurallar çerçevesinde rekabet etmeyi öğrenirler.
 • Biliş üstü düşünme yeteneklerini geliştirirler.
 • Karar vermeyi ve sonuçlarına katlanmayı öğrenirler.

© 2013 Deha Çocuk Akademisi & Gündüz Bakım Evi | www.dehacocukakademisi.com