Etkinliklerimiz

Bilişsel Etkinlikler

Bilişsel Etkinlikler

Renkler, Sayılar, Kavramlar, Kitap Çalışmaları
Bilişsel gelişim, çevre ile etkileşimi sağlayan, bilginin edinilip kullanılmasına yardım ederek dış dünyayı algılamaya yarayan,bilginin saklanması,yorumlanması,yeniden düzenlenmesi ve kullanılmasını ifade eden bir süreçtir.

Çocukların bilişsel etkinliklerden kazandıkları;

 • Öğrenme etkinliklerine aktif olarak katılmalarını sağlar.
 • Planlı ve düzenli çalışmaya alıştırılır.
 • Bilimsel görüş ve düşünüş kazanmalarını sağlar.
 • Öğrenmeye karşı ilgi ve istek uyandırır.
 • Sorumluluk duygusunun geliştirilmesine yardım eder.
 • Problemleri cesaretle karşılamalarını ve bilimsel yaklaşımla ele almalarını sağlar.
 • Başkalarıyla yardımlaşması ve başkalarının düşüncelerinden yararlanması gerektiği görüşünü   benimsetir.
 • Düşüncelerini daha mantıklı ve sağlam bir temele dayandırır.
 • Cesaretle önerilerde bulunma veya hipotezler ileri sürme yeteneği geliştirir.
 • Çok yönlü gelişimi sağlayan bu etkinliklerde çocuklarımız;
 • Nesneleri tanıma
 • Sınıflandırabilme
 • Anlayabilme
 • Ayırt edebilme
 • Eşleştirebilme
 • Sayabilme
 • Gösterebilme
 • Seçebilme
 • Kesebilme
 • Araştırabilme
 • Sıralayabilme
 • Bölebilme,toplayabilme,çıkarabilme
 • İfade edebilme vb. kavramları öğrenirler.

© 2013 Deha Çocuk Akademisi & Gündüz Bakım Evi | www.dehacocukakademisi.com