Etkinliklerimiz

Sanat Etkinlikleri

Sanat Etkinlikleri

Boyama, Katlama, Kesme, Yapıştırma çalışmaları

Sanat,küçük yaştan beri alınagelen sanat eğitiminin kazandırdığı estetik duyarlılık süzgecinden geçerek yaşam biçimimizde,bireysel ve toplumsal ilişkilerimizde olaylara bakışımızdaki tutum ve davranışlarımızla somutlaşır.
Kendi yeteneklerinin bilincinde,başarılı,gelişmiş kişilikli insanlar,mutlaka sanatın verdiği renkli ve çok boyutlu dünyadan geçmiştir.
Okulumuzda;Yaratıcı düşünceyi geliştirmek,çocuklarımızın kişilik ve düşünsel gelişimlerini izleyebilmek amacı ile SANAT EĞİTİM YÖNTEMLERİN nden olan Bireysel ve Grup Çalışmaları  yapılmaktadır.


Sanat Eğitimi Amaçları,

 1. Görmeyi öğretmek
 2. Yaratıcılığı geliştirmek
 3. Görsel düşünmeyi sağlamak
 4. Çok yönlü ve çok boyutlu çalışmayı öğretmek
 5. Farklılıkların ve benzerliklerin ayrımına varmak
 6. Estetik duyguları geliştirmek,sanata karşı duyarlılık oluşturmak
 7. Yaratıcılığı destekleyerek sorunları farklı yöntemlerle çözme becerisini geliştirmek
 8. Olay ve olguları eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme davranışı kazandırmak
 9. Planlı çalışmayı, sorumluluk yüklenmeyi,iş birliği yapmayı,yardımlaşmayı öğrenmek
 10. Çocuklarımızın kendilerini kanıtlamalarına ve kişilik gelişimlerine katkıda bulunmak
 11. Çevre ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini duygu ve düşüncelerini sanat etkinliği ile ifade etme alışkan lığı kazandırmak
 12. Tasarım yeteneğini geliştirmek
 13. Özgüveni gelişmiş çağdaş ve uygar bireyler yetiştirmektir.

© 2013 Deha Çocuk Akademisi & Gündüz Bakım Evi | www.dehacocukakademisi.com